0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maniksha Sas Nagar Punjab Assembly Election 2022 Live Result

KEY CANDIDATES

Maniksha

Samaj Adhikar Kalyan Party
Maniksha

SAS Nagar, Punjab

PARTYSamaj Adhikar Kalyan Party
GenderM
Age26
EducationGraduate
ProfessionKinnar Mahant
Criminal Cases1
Total AssetsRs 15 lakh
Total LiabilitiesRs 0